GÁZENERGIA - cyeb

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 1. Mi a szabadpiaci földgázvételezés?
  A földgáz szabadpiacon a piaci kereslet-kínálatnak és a kialkudott szerződéseknek megfelelően tudnak földgázt vásárolni. A szabadpiacon, a kereskedőváltás előírt feltételeit betartva, minden időpontban lehet kereskedőt váltani. A szerződési feltételek a két fél (kereskedő és Ügyfél) közötti alku tárgya, közös megegyezés során alakulnak ki.
 2. Mikortól lehet kilépni a szabadpiacra?
  A 2008. évi XL. törvény (a földgázellátásról) alapján a szabadpiacra történő kilépés kötelező volt 2009. július 1-től az 100 m3/h-t meghaladó teljesítmény lekötéssel rendelkező telephelyek számára, és 2010. július 1-től kötelező lesz a kilépés az egyetemes szolgáltatásból minden 20 m3/h mérőóra kapacitást meghaladó telephely esetében is.
 3. Pénzügyileg milyen feltételeket kell teljesíteni a szabadpiaci kilépéshez?
  A fizetési feltételeket és pénzügyi garanciákat a szabadpiaci keretszerződés tartalmazza, de a kilépés csak akkor valósulhat meg, ha az Ügyfélnek nincs az Egyetemes Szolgáltatójánál tartozása.
 4. Lehet egy évnél rövidebb időtartamra szabadpiaci szerződést kötni?
  Van lehetőség egy évnél rövidebb időtartamra szabadpiaci szerződést kötni, azonban célszerűbb minimum egy éves időszakra tervezni, például a gázévhez illeszteni a szerződéses periódust. Ez lehetőséget ad többek között arra, hogy a szállítói- és elosztói kapacitások módosítását a szerződéses időszakhoz illesszük.
 5. Mi a fix ár?
  A fix ár egy változatlan ár, amely a szerződéses időszak alatt nem változik. Ez többféle devizában is lehetséges (pl: USD, EUR, HUF) az Önök döntése szerint. Így Önöknek nincs kockázata, könnyen tervezhetők a földgáz költségek, a kockázatkezelést a kereskedő cég vállalja (tőzsdei ügyletek segítségével). Általában a rendszerhasználati díjak változását az ügyfél felé transzparens módon továbbítja a kereskedő cég, az a mindenkori szabályozásnak megfelelően számítódik, nem fix.
 6. Mi az indexált ár?
  A fogyasztó által fizetendő földgázár előre meghatározott piaci paraméter/ek (pl. nemzetközi olajárak) értékeinek mozgását követi. A paraméter/ek értékének változása függvényében az aktuálisan fizetendő gázár egy indexált képlet alapján kerül meghatározásra. Az index piaci árának változását meghatározott időközönként felülvizsgálják, és a változásnak megfelelően módosítják az aktuális, számlázandó árat is a szerződésben rögzített, előre meghatározott index képlet segítségével.
 7. Mi a molekula ár?
  A földgázmolekula ára. Maga az energia költsége.
 8. Mi a rendszerhasználati díj?
  Ide tartoznak a földgáz tárolásával, szállításával és elosztásával kapcsolatos költségek, valamint a rendszerirányítás költségei. Megállapítása a szabadpiacon is az illetékes hatóságok által tarifarendeletben történik.
 9. Változik-e a rendszerhasználati díj értéke?
  A szerződéskötés pillanatában érvényes rendszerhasználati díjak értéke változhat a szerződéses időszakban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) jogutódjaként működő Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) által kiadott, mindenkor hatályos tarifarendeletekben meghatározott feltételeknek megfelelően. A díjak esetleges növekedése/csökkenése emeli/csökkenti a szerződéskötés pillanatában kalkulált rendszerhasználati költségeket.
 10. Mi az a nominálás?
  A nominálás a fogyasztói előzetes igénybejelentést - a következő időszakra (általában napra) megadott földgázigényt - jelenti. A szabadpiacon vételező 100 m3/h feletti fogyasztók számára törvényi kötelezettség a heti előzetes igénybejelentés napi bontásban, ami előzetes információszerzési célokat szolgál a földgázszolgáltatók és a rendszerirányítók számára. Ezen felül napi előzetes igénybejelentési kötelezettségük is van a fogyasztóknak, ami a következő napra vonatkozó pontos vételezési mennyiség megadását jelenti. Napi nominálásra akkor van szükség, ha a már előzetesen elküldött heti nomináláshoz képest változik az adott napi nominálás.